Grattis Sverige.

Allmänt


Sveriges nationaldag.
🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
Grattis till mig och alla andra som får möjligheten att leva i vårt land.
Ett land som är demokratiskt, fredligt och vackert.
Där vi får möjlighet att vara fria människor.

 Där vi har möjligheten att hjälpa dem som har det svårt.
Där jag som kvinna har samma rättigheter och skyldigheter som en man.
Tack för att jag kan njuta av vacker natur och rent vatten. Tack för allemansrätt och ren luft.
Tack för skolgång och idrottsliv.
Tack för möjligheter och skyldigheter.
Sverige är fantastiskt.

💙💛💙💛


Gillar